Klik pada nama bahagian di bawah untuk melihat kelayakan jawatan :-

Penempatan

Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat Kota Kinabalu

 Kelayakan

  • Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Pengkhususan Kejuruteraan Perisian atau Kepintaran Buatan) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

DAN

  • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Deskripsi Tugas :

Membantu Ketua Unit Perkhidmatan Teknologi Maklumat bagi memastikan semua program yang dirancang berjalan dengan teratur dan lancar:-

  1. Pembangunan sistem secara dalaman
  2. Pembangunan sistem secara `outsource’
  3. Pentadbiran dan operasi sistem
  4. Perancangan ICT
  5. Pengurusan Dokumen