Penempatan

Bhg. Pemindahan Teknologi & Pengembangan Sarikei, Sarawak / Bhg. Teknologi Huluan Koko, Lundu, Sarawak / Bhg. Teknologi Huluan Koko, Kota Samarahan, Sarawak / Bhg. Teknologi Huluan Koko, Bagan Datuk, Perak / Pusat Penyelidikan & Pembangunan Koko, Jengka, Pahang

 Syarat Kelayakan

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU

 • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan; ATAU

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

DAN

 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Bagi pemohon yang hanya mempunyai kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia, keutamaan adalah diberi kepada pemohon yang mendapat kepujian dalam sekurang-kurangnya satu mata pelajaran Sains pada peringkat peperiksaan tersebut).

Deskripsi Tugas :

 1. Membantu pegawai penyelidik melaksanakan penyelidikan bahan tanaman di kawasan petani yang terlibat.
 2. Membantu menyelenggara keperluan peralatan dan bahan di makmal
 3. Membantu dalam mengawal selia kakitangan (Pekerja Ladang/ Pembantu Awam)
 4. Membantu merancang, menyelaras, mengawalselia dan melaksanakan program pembangunan tanaman koko dan aktiviti pemindahan teknologi serta pengembangan kumpulan sasaran bagi kawasan seliaan
 5. Membantu mengembang dan menyalurkan penemuan dan teknologi terkini kepada kumpulan sasaran
 6. Memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pelawat dan petani.
 7. Menyelaras pelaksanaan Fail Meja dan Manual Prosidur Kerja di peringkat unit