Penempatan

Bahagian Teknologi Huluan Koko, Lundu Sarawak

Syarat Kelayakan

  • Sijil Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; ATAU
  • Diploma dalam bidang Sains Pertanian / Perniagaantani / Pengurusan Ladang / Pengurusan Teknologi dan Tumbuhan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya; ATAU
  • Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya;

DAN

  • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas :
Membantu Pegawai Penyelidik dalam perancangan projek penyelidikan, pengendalian projek penyelidikan, mengumpul, merekod maklumat dan menganalisis data-data projek serta penyediaan maklumat / peralatan projek pembangunan.

  1. Menyelia, memantau dan melaksanakan program pengumpulan data di plot projek penyelidikan.
  2. Memantau perlaksanaan program pembangunan ladang di plot pengurusan dan penyelidikan.
  3. Melaksanakan urusan pentadbiran yang dibenarkan bagi membolehkan pusat / unit dapat menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.